Skip to main content

Faciliteter

 Faciliteter

Logistisk vil Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing Mors være base for feltundersøgelser og dataindsamling samt laboratoriestudier af parasitten, specielt dens larver. Heri vil indgå bachelor og speciale studerende. Ydermere er DTU Aquas indsamlingsekspertise og organisation til disposition. Et større samarbejdsprojekt mellem DTU-Aqua og DMU vedrørende regimeskift i Limfjorden har i 2008 foretaget en kvantitativ indsamling af strandkrabber fra hele Limfjorden vest for Løgstør. Dette materiale står til rådighed for det nye projekt. Endelig kan krabber fra fangstmæssigt veldokumenterede områder fås via Limfjordskompagniet i Nykøbing M.. J. Høeg, H. Glenner og J. Lützen har allerede gennem flere år regelmæssigt besøgt området og foranlediget flere pilotmæssige undersøgelser (8, 9) således at projektet starter med en solid erfaring i indsamling og metoder.