Skip to main content

Projektgruppen

 Projektgruppen 

Prof. Henrik Glenner og Prof. Christoffer Schander, Bergens Universitet, lektor (emeritus) J. Lützen, KU, og seniorrådgiver Erik Hoffmann og seniorrådgiver Sten Munch-Petersen DTU-Aqua. Associeret er Dansk Skaldyrcenter, lektor Kurt T. Jensen og lektor Kim N. Mouritzen, Århus Universitet samt Prof, Ron Thresher, CSIRO, Hobarth, Tasmanien og Prof. Armand Kuris, Univ. California, Santa Barbara. Thresher og Kuris er førende eksperter i invasive marine immigranter. Både E. Hoffmann og Sten Munch-Petersen har tidligere arbejdet med C.maenas. Herudover har begge lang erfaring i planlægning, gennemførsel og databearbejdning af marine moniteringsopgaver i danske farvande og den mest professionelle backing til det nye projekt. J. Lützen har (1984) gennemført den eneste moderne storskala undersøgelse af et S.carcini-C.maenas system (Isefjorden) og hans ekspertise er yderst fordelagtig for projektet.J. Høeg, H. Glenner og J. Lützen er nu den absolut førende gruppe indenfor  biologien af rodkrebs, specielt Sacculina carcini og dens relation til værtsdyret. J. Høeg og H. Glenner har gennem mere end 10 år været involveret i studier af C. maenas som uønsket marin immigrant i USA og Australien. I et nylig afsluttet et projekt - støttet med 1.6 mill. kr. af Villum Kann Rasmussen Fonden – studerede vi ydermere et krabbe-rodkrebs system, som er vandret ind i Middelhavet gennem Suezkanalen. Som et off-shoot heraf udviklede vi et mikrosatellit system til S. carcini ud fra populationen i Limfjorden. Dette værktøj, som kræver meget tid at udvikle, er således ”ship-shaped” til projektet. Mikrosatelliter for C. maenas er netop blevet udviklet og offentliggjort af amerikanske kollegaer. Universitetet i Bergen er det eneste sted i Europa der har en facilitet for den nyudviklede DHPLC metode. En protokol for screening af parasitfaunaen i C. maenas er under udvikling og vil være køreklar til projektets start.